6767
67676
Diğer Haberler
67676
Temel yetkinliğe odaklanmak: Temel yetkinlik, bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen, uzun vadeli başarının temeli olan bilgi, beceri ve yeteneği ifade ...
© 2015 Bordrolama Hizmeti - Bordrolama, Dönemsel Personel, İnsan Kaynakları
info@buajans.com